Ooggetuigen verslag

Johannes meldt op indrukwekkende wijze de gebeurtenissen rondom het leven, het sterven en de opstanding van onze Here Jezus. We hebben afgelopen week stil gestaan bij de beschrijving van “het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt”.  Bij het sterven en de opstanding is Johannes de enige, die als een ooggetuige, beschrijft wat hij gezien en meegemaakt heeft. Hij stelt het ook heel duidelijk:  “Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft.”
Het is volbracht
Jezus wist dat alles wat de Vader Hem had opgedragen was volbracht . Er was alleen nog dat ene kleine dat Hij nog moest regelen. Er moest voor zijn moeder gezorgd worden. Niet gewoon door familie, maar door iemand die voor honderd procent in de visie en het doel van Jezus kon delen. De discipel die Jezus liefhad nam de zorg en het zoonschap over voor Zijn moeder. Toen dat gebeurd was kon hij een slok nemen om met kracht te verklaren: “Het is Volbracht”. Jezus stierf. Het waren niet de Joden of de Romeinen die Hem gedood hadden. Hij zelf boog Zijn hoofd en gaf de geest.
De woorden van Jezus bevestigd
Jezus heeft het zelf gezegd, Johannes, de ooggetuige, heeft het gehoord: “Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen” Joh.10:17,18
Vrijwillig heeft Jezus geleden en de weg gevolgd om als het Lam van God ons vrij te kopen, dit alles opdat de schrift vervuld zou worden.

Wat betekend Pasen

Elke jaar een terugkomend fenomeen, een enquête over de betekenis van Pasen in de Nederlandse samenleving. Telkens weer schokkend om te ontdekken hoe weinig men ervan afweet.
Ontstaan van de paastraditie; de Israëlieten waren in slavernij vervallen in Egypte en dan spreekt God tot Mozes, ‘Vanaf nu zal deze de eerste van de maanden van het jaar zijn. Ik verander jullie tijdsberekening. En de 15de van de maand is het feest van bevrijding, een feest van uitredding en bevrijding’. God maakte een nieuw begin met zijn volk. ‘Ik zal aan jullie zonden voorbijgaan wanneer ik het bloed zie’, zei God. ‘Wanneer daar bloed aan de deurposten zal zijn zullen je kinderen blijven leven’. Het Engels zegt‘Passover’, wat betekent —Ik ga voorbij— aan de zonden vanwege het bloed.
Volgens de Joodse gebruik in het Oude Testament moest elk Joods gezin op de 10de dag van de maand van het Paasfeest een gaaf lam in huis nemen en op de 14de dag van de maand moest het lam worden geslacht door de gehele vergadering van Israël. En15de van de maand was dan het paasfeest.
Wanneer kwam Jezus Jeruzalem binnen
Wanneer wij terugrekenen vanaf de 15de van de maand, dan kwam Jezus op de 9de dag aan in Betanië en de 10de dag was de dag van Zijn intocht in Jeruzalem. Een ieder verwelkomde hem met de woorden – Hosanna, Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. De intocht van Jezus was dus op de dag dat de Joden een Lam in huis moesten nemen. En Zijn veroordeling vond plaats precies op de tijd dat de lammeren geslacht moesten worden.
Jezus het Lam van God
Johannes de Doper had het al door toen Jezus door Zijn Geest aan de discipelen Johannes en Andreas zei “Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt”, dit staat1:29. Ik blijf het heel bijzonder vinden hoe God vanuit het Oude Testament voorspellingen gedaan heeft en in de feesten tekenen gegeven heeft die vooruit wijzen naar de verlossing van Jezus aan het kruis.

Vergeten Nieuws

Ik verbaas mij daar telkens over, het begrip nieuws. We worden bedolven onder een lawine van nieuws elke dag. Maar het blijft heel selectief wat we te horen krijgen; en Juist wat we niet te horen krijgen. Soms staat het niet in verhouding met elkaar en de menselijke nood. Vooral over Afrika worden er heel slecht gecommuniceerd, en die continent komt heel slecht uit in alle  berichtgeving. Er zijn oorlogen die al veel te lang duren, daardoor hebben ze hun nieuwswaardigheid verloren. Er zijn ook oorlogen die zich aan de ogen van de meeste onttrekken. Het wordt verzwegen de grote kranten en journalisten hebben geen tijd of aandacht voor. Je kunt er ook niet mee scoren het is geen scoop. Zo geen zelfrespecterende journalist die zich neerbuigen om erover te publiceren.
Nieuws is toch alleen maar wat lekker makkelijk als `fastfood` laat aanbieden. Gaan maar eens zoeken op Google of Youtube naar `Stealth Conflicts`

Ereschuld

In 2001 was ik met een groep van Jeugd met een Opdracht naar mijn geboorteland, Zuid-Afrika. Lex Meerhof   was de leider van deze groep en op deze reis hebben wij veel met elkaar gepraat. Wij spraken over de geschiedenis van Zuid-Afrika, de apartheid en het nieuwe Zuid-Afrika. In deze tijd begon steeds vaker het woord ‘ereschuld’ bij mij op te komen. Lex en ik praatten veel hierover en wij kwamen tot een conclusie; Nederland heeft een ereschuld naar Zuid-Afrika en andere vroegere kolonies.

Maar dat was niet het enige inzicht dat ons deze reis te wachten stond. Wij hadden namelijk ontmoetingen met Kaapse kleurlingen, afstammelingen van de Koi-San, de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. In deze ontmoetingen vertelde de mensen ons dat zij zien dat Nederland naast schuld, ook een erfenis heeft in Zuid-Afrika. De Bijbel is namelijk door Nederlandse kolonisten naar Zuidelijk Afrika gebracht. Daar hebben de christenen, ook de kleurlingen, tot op de dag van vandaag baat bij gehad. Dus naast schuld, die Nederland bracht met zijn slavernij, heeft Nederland ook een erfenis, door het brengen van de Bijbel.

Terug in Nederland liet het gebeuren mij niet los. Daarbij kwam dat mijn dochter er in haar geschiedenisles achter kwam, dat in de 19de eeuw een andere Van Deventer zich al eerder met dit vraagstuk van ereschuld heeft bezig gehouden.

“Van Deventer werd geïnspireerd tot het schrijven van het artikel ‘Een eereschuld’. Het verscheen in augustus 1899 in De Gids III, 205-257. In dit artikel, dat veel meer een emotioneel betoog was dan een techisch-economische schrijven, zette hij uiteen dat Nederland moreel verplicht was om de vele miljoenen, die in het verleden aan Indië onttrokken waren, nu terug te betalen. Van Deventer schatte het te betalen bedrag aanvankelijk op 7 miljoen begroot,  om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan meer onderwijs en om de Indonesische bevolking economisch weerbaarder te maken.”

Mijn naamgenoot heeft op een heel knappe manier in zijn tijd de schuld kunnen berekenen op 7 miljoen gulden en daar ook een politiek instrument van gemaakt.  Was het wel genoeg? Is van die zeven miljoen ooit iets uitgekeerd? Dit waren vragen waar ik mee bleef zitten.
Naast een ethische verantwoording en een terugbetaling in geld dacht ik ook na over de geestelijke zijde hiervan. Maar hoe bereken je geestelijke ereschuld? Wat is de prijs die Zuid-Afrika moet terugbetalen aan Nederland voor de Geestelijke erfenis van Gods Woord. Eerst in de Staten Vertaling en later in meerdere talen voor de bewoners van het zuidelijke punt van Afrika? En hoe bereken je de schuld van gedachtegoed als apartheid en slavernij? Ergens blijft er altijd een saldo openstaan!

Verandering van Seizoen

Het is nu echt in de lucht. De lente breekt door. Je voelt het, je hoort de vogels zingen s’morgens. Ik vind het een heerlijke tijd van het jaar. Ik verlang er enorm naar. Vanaf oktober heb ik de laatste jaren heimwee. Ik vind het somber en koud in Nederland. Ik verlang naar de zon. Wil meer zon de ontspanning. Terwijl de jaargetijden echt hun bekoring hebben blijft ik toch hunkeren naar de nieuwe lente, naar zwoele zomer avonden.  Zo zit de heimwee volgens mij diep in het hart van ieder persoon. Hunkering naar een nieuwe tijd, hunkering naar iets van het volmaakte toen God het alle maal nieuw geschapen heeft. Hij heeft het ook beloofd, een spik splinternieuwe aarde waar de seizoenen van gerechtigheid en recht van vrede nooit ten einde zal komen.

Nederland

Weer terug in Nederland. Koffie is goed en veel beter as die Amerikaanse versies, zelfs in de kerk waar we studies hadden, smaakte de koffie naar iets met Karamel of kaneel. De wegen in Los Angeles zijn enorm druk. Waar we waren in Long Beach leek het alsof er nooit stilte was. Midden in de nacht ging het maar door. Voor de meeste bewoners van dat gedeelte van Californië worden de snelwegen allemaal op hun nummers genoemd. Ze praten erover alsof iedereen weet wat de 105 of de 405 is. Het lijkt bijna alsof de wegen elk een eigen identiteit heeft. Toen we erover begonnen te praten was het alsof de mensen zo iets hebben, ja maar het is alleen in Los Angeles dat je zoveel uur op de rijkswegen doorbrengt dat je een intieme relatie met de wegen ontwikkelt. Nederlanders hebben dat weer met het weer. Het lijkt wel alsof het weer de gesprek van de dag bepaald of de stemming van de de dag.

Californië 2

Eidelijk een beetje mooi weer. Vandaag kwam de zon wel door. Geweldige uitvinding Skype, vanmorgen met Magda gesproken en daarna kwam Fritz en Clarissa op het beeld. Fritz was bij haar in Amsterdam en was daar even contact en met de webcam van uit mijn Hotelkamer was daar beelden voor hen in Nederland om te zien hoe ik zit. Ik moest natuurlijk ook kijken naar de beelden van de Webcam van Cla dat de zon in Amsterdam scheen, en het kan allemaal door de gratis Wifi van de Hotel waar ik zit. Geweldig daarna ook nog naar een gewonen nummer gebedl in Nederland door mijn slapie.

Wat hebben we intensieve dagen. Heel veel verwerking van de stof en gelijk gebombardeerd tot een coach om anderen te helpen om de gesprekken te voeren. Zo zijn we van deelnemers ineens coachen geworden.  (De koffie in amerika is toch ook niet echt de je van het.) Geef mij maar een lekker Senseotje

Steve

Californië

Regen, regen regen in Los Angeles. Ik gong joggen en verdwaald. Daardoor veelverder en langer gejogd dan dat ik gepland had. Ik moest wel thuis komen. Achteraf bleek het toch niet zo erg.

Vreemd

Vandaag ging ik joggen, het was geweldig ik heb mijn hartslag werd de hele weg gemonitord. Je kann boven de vijftig nooit voorzichitg genoeg zijn. Ik heb ook een nieuwe gadget. Een Iphone, hiermee kan ik mijn prestaties bijhouden en er is ook een ingebouwde GPS dat de parcour meet die ik afleg. Dan luisterde ik ook nog viia mijn Iphone naar een muziekje of een Podcast. Geweldig al die technologische snufjes. Alles wordt keurig in de gaten gehouden. De route hoe ver ik loop hoe ik presteer, mijn hartslag toen ik klaar was toen viel het me tegen. Ik had zo een zin aan een heerlijk kopje espresso – ondanks al de snufjes was daar niets die mijn diepe hunkering naar een ou klein espressoje kon peilen. Techniek is toch niet alles