Geloof 2

We lezen in de schrift dat Jezus aangetrokken werd door mensen met geloof. Hij sprak altijd zijn waardering uit naar mensen die groot geloof hebben. Zo gaf Hij complementen aan juist de mensen zonder een joodse achtergrond, ( lees zonder kerkelijke achtergrond)  die meer van hem verwachte dan zijn eigen volk. Toen Petrus over het water liep en begon te zinken. Was zijn vraag, “Kleingelovige waarom ben je gaan twijfelen” . Met zijn klein geloof liep Petrus over het water. De komende tijd willen we met elkaar vanuit de schrift ons gaan verdiepen in geloof. Je vind in de bijbel verschillende kwalificaties van geloof: kleingeloof, grootgeloof, geen geloof, duivelsgeloof, zaligmakendgeloof  en geloof van God. God vraagt van ons een actief geloof om te reageren vanuit liefde op zijn woord. Voor mij persoonlijk was de grootste verrassing dat de Bijbel erover spreekt dat ook de satan in God gelooft  maar dat is natuurlijk niet geloof om in Gods koninkrijk in te gaan.De vraag dat we onszelf moeten stellen is: Wat voor geloof heb ik?
Geloof ik om gered te worden?
Is mijn geloof een vertrouwensrelatie met mijn maker, of is mijn geloof een op afstand aanvaarden van een onpersoonlijk wezen?
Bijbels geloof is altijd gebaseerd op relatie en komt voort uit relatie. Ik heb een relatie met de schepper van hemel en aarde. Hij is mijn Vader geworden. Hij heeft mij lief en heeft voorziening gemaakt voor mijn zwakheden en zonden door Zijn eigen Zoon te laten sterven om mijn onvolkomenheden op te vangen en te niet te doen. Nu mag ik leven door Zijn kracht.