Wat betekend Pasen

Elke jaar een terugkomend fenomeen, een enquête over de betekenis van Pasen in de Nederlandse samenleving. Telkens weer schokkend om te ontdekken hoe weinig men ervan afweet.
Ontstaan van de paastraditie; de Israëlieten waren in slavernij vervallen in Egypte en dan spreekt God tot Mozes, ‘Vanaf nu zal deze de eerste van de maanden van het jaar zijn. Ik verander jullie tijdsberekening. En de 15de van de maand is het feest van bevrijding, een feest van uitredding en bevrijding’. God maakte een nieuw begin met zijn volk. ‘Ik zal aan jullie zonden voorbijgaan wanneer ik het bloed zie’, zei God. ‘Wanneer daar bloed aan de deurposten zal zijn zullen je kinderen blijven leven’. Het Engels zegt‘Passover’, wat betekent —Ik ga voorbij— aan de zonden vanwege het bloed.
Volgens de Joodse gebruik in het Oude Testament moest elk Joods gezin op de 10de dag van de maand van het Paasfeest een gaaf lam in huis nemen en op de 14de dag van de maand moest het lam worden geslacht door de gehele vergadering van Israël. En15de van de maand was dan het paasfeest.
Wanneer kwam Jezus Jeruzalem binnen
Wanneer wij terugrekenen vanaf de 15de van de maand, dan kwam Jezus op de 9de dag aan in Betanië en de 10de dag was de dag van Zijn intocht in Jeruzalem. Een ieder verwelkomde hem met de woorden – Hosanna, Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. De intocht van Jezus was dus op de dag dat de Joden een Lam in huis moesten nemen. En Zijn veroordeling vond plaats precies op de tijd dat de lammeren geslacht moesten worden.
Jezus het Lam van God
Johannes de Doper had het al door toen Jezus door Zijn Geest aan de discipelen Johannes en Andreas zei “Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt”, dit staat1:29. Ik blijf het heel bijzonder vinden hoe God vanuit het Oude Testament voorspellingen gedaan heeft en in de feesten tekenen gegeven heeft die vooruit wijzen naar de verlossing van Jezus aan het kruis.

Californië

Regen, regen regen in Los Angeles. Ik gong joggen en verdwaald. Daardoor veelverder en langer gejogd dan dat ik gepland had. Ik moest wel thuis komen. Achteraf bleek het toch niet zo erg.

Vreemd

Vandaag ging ik joggen, het was geweldig ik heb mijn hartslag werd de hele weg gemonitord. Je kann boven de vijftig nooit voorzichitg genoeg zijn. Ik heb ook een nieuwe gadget. Een Iphone, hiermee kan ik mijn prestaties bijhouden en er is ook een ingebouwde GPS dat de parcour meet die ik afleg. Dan luisterde ik ook nog viia mijn Iphone naar een muziekje of een Podcast. Geweldig al die technologische snufjes. Alles wordt keurig in de gaten gehouden. De route hoe ver ik loop hoe ik presteer, mijn hartslag toen ik klaar was toen viel het me tegen. Ik had zo een zin aan een heerlijk kopje espresso – ondanks al de snufjes was daar niets die mijn diepe hunkering naar een ou klein espressoje kon peilen. Techniek is toch niet alles